4she.pl - Bielizna Dalia

0,00 zł
Twój koszyk:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem internetu zamówienia.

 

2. Właścicielem sklepu jest: F.H. KRAKOWIACZEK Teresa Janikowska z siedzibą w Krzeszowicach 32 – 065, przy ul. Krakowskiej 3;

NIP: 676-100-35-87; REGON: 350177500; e-mail:bielizna.krzeszowice@gmail.com

 

3. Kupujący może wybrać formę zapłaty spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać płatności za zamawiane towary znajduje się w ING BANK o numerze konta 63 1050 1445 1000 0090 9530 8962 a właścicielem tegoż rachunku jest F.H. Krakowiaczek, w Krzeszowicach.

Za termin płatności uważamy wpływ środków na konto Sprzedającego.

 

4. Koszty przesyłki towaru wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący. W szczególnych przypadkach koszty przesyłki ponosi Sprzedający.

 

5. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.


6. Wszystkie Ceny widoczne na stronie, zawierają podatek VAT

 

7. Towary są objęte gwarancją producenta – w przypadku gdy towar ma wadę należy dostarczyć go wraz z opisem na adres: F.H.KRAKOWIACZEK TERESA JANIKOWSKA; ul. Krakowska 3; 32 – 065 Krzeszowice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy wolny od wad. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe Kupujący otrzyma zwrot należności na wskazane konto.

 

9. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez producenta lub importera, towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki towaru.

 

10. Towary objęte promocją  mogą być zakupione tylko i wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

 

11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy zamówiony przez Klienta towar równocześnie został sprzedany w sklepie stacjonarnym i nie posiada drugiego takiego samego egzemplarza, nie ma też możliwości ponownego jego skompletowania.

12. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych Sprzedającego oraz w celu realizacji zamówienia.

 

Dane osobowe.

Rejestrując się na stronie internetowej www.4she.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych 4she.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez nasz sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2002r.Nr 101 poz.926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z ww. ustawą Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Produkty Mapa strony