4she.pl - Bielizna Dalia

0,00 zł
Twój koszyk:

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BIŻUTERIA

Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętych (na zamówienie, z grawrem, itp), za zgodą i akceptacją Konsumenta.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie. Prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zwrotu/wymiany towaru – pobierz tutaj

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.


Zwracany towar należy odesłać na adres:
F.H.KRAKOWIACZEK
Teresa Janikowska
ul.Krakowska 3
32 – 065 Krzeszowice


Niezwłocznie, (max. do 2 dni roboczych) po otrzymaniu zwróconego obuwia, sprawdzeniu go, odsyłamy pieniądze na numer konta wskazany w pobranym i wypełnionym formularzu zwrotu/wymiany

Produkty Mapa strony